szkolenie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie taka prosta sprawa, zwłaszcza gdy zatrudniamy pracowników. Oni świadczą nam pracę natomiast my, jako pracodawcy mamy wobec nich także szereg powinności i obowiązków, z których musimy się sumiennie wywiązywać. Obliguje nas do tego zarówno prawo jak i nasza osobista moralność, którą każdy człowiek posiada.

Czego powinien się nauczyć każdy pracodawca?

W świetle obowiązującego kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do odbycia szkolenia bhp dla pracodawców. Szkolenie takie obejmuje swoim zakresem omówienie wszelkich ciążących na pracodawcy obowiązków, względem pracowników. Szkolenie tego typu, tak jak i sz
kolenia dla pracowników, powinno być okresowo powtarzane. Pracodawca ma się na takim szkoleniu nauczyć jak dbać o swoich pracowników, jak stworzyć im bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Jak zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu wykonywania pracy. Uczy się także, dostrzegać realne ryzyko występowania zagrożeń, co prowadzi do wykonania wszelakich niezbędnych działań aby je zminimalizować, bądź wyeliminować całkowicie. Omawiane także są, wybrane regulacje prawne z zakresu kodeksu pracy czyli właśnie obowiązki jakie pracodawca ma, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy oraz jakie konsekwencje może ponieść w momencie ich naruszenia lub łamania. Porusza się także temat ochrony pracy kobiet i młodocianych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej jaka należna jest pracownikom. Bardzo istotny punkt szkolenia, to metody postępowania i zachowania się w momencie zaistnienia wypadku w miejscu pracy.

Celowość cyklicznych szkoleń

Cały ten proces nauki i zapoznawania pracodawcy z ciążącymi na nim obowiązkami, ma na celu nie tylko podniesienie bezpieczeństwa pracowników, całej przestrzeni zakładowej, jak spokojniejszą głowę dla samego pracodawcy. Zasadna jest powtarzalność takich kursów w określonych ramach czasowych z racji tego, iż w natłoku spraw na głowie, często obszary wiedzy rzadziej używanej ulegają rozproszeniu czyli mówiąc prosto, zdarza nam się zapominać. Cykliczność jest także wskazana, ze względu na częste zmiany w naszym prawie.
Sens istnienia takich szkoleń oraz wszystkie poruszane na nich tematy mają prowadzić do tego, aby prawo w miejscach pracy nie było łamane. Aby każda ze stron, zarówno pracodawca jak i pracownik, czuli się w miejscu pracy bezpiecznie i komfortowo oraz aby prawa każdej ze stron były respektowane przez druga stronę.