Jednoosobowa działalność gospodarcza

W obecnych czasach najczęściej wybierają przez przedsiębiorców formą działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Ma ona zastosowanie, w szczególności gdy podatnik pragnie prowadzić swoją działalność osobiście. Wszelkie formalności związane z założeniem tego rodzaju działalności są naprawdę niewielkie. Należy tylko złożyć właściwy wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dzięki temu może być już założona nasza firma. W przepisach nie widnieje żaden zapis odnośnie kapitału początkowego, dlatego też nie poniesiemy kosztów z tym związanych. Dodatkowym plusem jest fakt, że przedsiębiorcy nie osiągający przychodów w wysokości 2 tys euro, mogą wykorzystywać w swoim przedsiębiorstwie tak zwaną księgowość uproszczoną, na którą składają się księgi przychodów i rozchodów, karta podatkowa, lub ryczałt ewidencjonowany. Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej mamy możliwość zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników.

Minusy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jak każda inna oprócz plusów, posiada także oczywiście pewne minusy. Do minusów prowadzenia tego rodzaju działalności można zaliczyć:

  • przedsiębiorca za wszelkie zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem. Oznacza to, że w przypadku chociażby nie posiadania rozdzielności majątkowej z małżonkiem, wówczas i małżonek może odpowiadać finansowo za zobowiązania,
  • Funkcjonowanie firmy, a także jej rozwój uzależnione są tylko i wyłącznie od jednej osoby,
  • Należy opłacać zobowiązania względem ZUS- u bez względu na to, czy osiąga się jakiekolwiek zyski.

Podsumowując powyższe warto zaznaczyć, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkich firm, u których nie istnieje zbyt duże ryzyko. Posiada ona zarówno plusy, jak i minusy. Ten rodzaj działalności w przeciwieństwie do innych można ją bardzo łatwo założyć, a przy tym nie ponosić zbyt dużych kosztów.