rozpad małżeństwa

    Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada, że sąd wydając wyrok orzekający rozwód może dokonać także podziału majątku wspólnego małżonków. Aby uzyskać takie orzeczenie jedna ze stron musi złożyć wniosek o podział majątku przy rozwodzie a sąd może przychylić się do wniosku, jeżeli uzna, że jego przeprowadzenie nie przyczyni się do nadmiernej zwłoki w prowadzonym postępowaniu sądowym.

   W większości przypadków podział majątku przy rozwodzie jest sprawą trudną a czasami nawet skomplikowaną. Konflikt między rozwodzącymi się małżonkami często nasila się podczas przeprowadzania tej procedury. Wiele osób decyduje się na wsparcie adwokata, który jako osoba postronna i posiadająca wiedzę prawniczą potrafi chłodnym okiem ocenić sytuację i wybrać najlepszą drogę na podział majątku korzystny dla klienta.

Jak dokonać podziału majątku przy rozwodzie?

    Podział majątku może być przeprowadzony w sytuacji, gdy nie ma już miejsca wspólność majątkowa.Taka wspólność powstaje w momencie zawierania małżeństwa a kończy się po orzeczeniu przez sąd rozwodu lub separacji. Małżonkowie mogą także wspólność majątkową znieść u notariusza, czyli powstanie tzw. rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że nie trzeba czekać do rozwodu, aby dokonać podziału majątku. Jeżeli jednak małżonkowie chcą poczekać z tym do rozwodu, jedna ze stron musi złożyć pozew do sądu i czekać na rozprawę.

    Korzystając z usług adwokata, nie trzeba martwić się poprawnością sporządzenia pozwu, prawnik przygotuje a także na życzenie klienta złoży go w sądzie. Podział majątku przy rozwodzie jest zazwyczaj stresujący, wywołuje wiele negatywnych emocji, więc warto zastanowić się nad udzieleniem adwokatowi pełnomocnictwa. Dzięki temu będzie on mógł reprezentować klienta w sądzie i oszczędzić mu ataków słownych ze strony przeciwnej.     

Jaki majątek można podzielić przy rozwodzie?

    Podczas porady prawnej, adwokat zapozna się ze składem majątku małżeńskiego i udzieli wskazówek. Ale podzielić można wszystko to znaczy: nieruchomości (dom, mieszkanie, grunty), ruchomości (samochody, sprzęt itp.) a także nakłady, jakie każdy z nich poczynił ze swojego osobistego majątku na rzecz wspólnego. Jeżeli jest dobra wola między stronami, mogą oni dokonać podziału swojego majątku wspólnego na podstawie pisemnej umowy. Pomoc doświadczonego i biegłego adwokata w sprawach o podział majątku jest często niezbędna, potrafi on zaproponować najwłaściwszy sposób podziału oraz metodę jego przeprowadzenia. Brak porozumienia między rozwodzącymi się małżonkami może być rozstrzygnięty tylko na drodze sądowej.

Podział majątku małżeńskiego przy rozwodzie – sprawa sądowa

   Jeżeli sąd przychyli się do wniosku jednego z małżonków i dokona podziału majątku przy rozwodzie może:

  • Zasądzić własność majątku nieruchomego i/lub ruchomego jednemu z małżonków nakazując spłatę drugiej strony.
  • Zasądzić sprzedanie danej części majątku, najczęściej ma to miejsce, gdy żadna ze stron nie chce wejść w posiadanie danego składnika majątku. Trzeba jednak pamiętać, że to rozwiązanie nie jest korzystne finansowo, ponieważ sprzedaż odbywa się po cenie niższej niż wartość rynkowa, ponosząc również dodatkowe koszty np. wycena nieruchomości.

Rola adwokata podczas podziału majątku przy rozwodzie

   Podczas podziału majątku przy rozwodzie adwokat odrywa dużą rolę. Na początku analizuje daną sprawę, przedstawia swój punkt widzenia na przeprowadzenie podziału majątku a następnie wspólnie z klientem opracowuje strategię. Sprawa rozwodowa i podział majątku wymagają większego nakładu pracy, przeprowadzenia negocjacji z drugą stroną. Podczas rozpraw sądowych adwokat reprezentuje interesy klienta i stara się uzyskać jak najbardziej korzystny podział majątku na jego rzecz.